ตรวจสอบสถานะการส่งสินค้า

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
ประชา ดาไล 1 Kerry-COD Apr 04, 2017 042017000002
ชื่อลูกค้า : ประชา ดาไล
Tracking number : 1
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-COD
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 04, 2017
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042017000002